Particulieren

Onze particuliere donateurs zijn zowel structurele donateurs die de stichting voor langere tijd per maand, kwartaal, half jaar of jaar steunen met regelmatige giften als donateurs die incidenteel of eenmalig geven. Daarnaast ontvangt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation particuliere giften vanuit nalatenschappen.

Donateurs

image

Opbrengst: € 512.672

Nalatenschappen

image

Opbrengst: € 444.388

Deel deze pagina