Besteding aan onderzoek

Van de inkomsten van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is in 2019 € 3.321.350 besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.

Alles onder één dak

In het Antoni van Leeuwenhoek vinden behandelingen en onderzoek plaats onder één dak. Hierdoor vinden veelbelovende ontdekkingen in het lab snel hun weg naar de kliniek. Andersom geven vragen en belemmeringen bij de behandeling in de kliniek het onderzoek richting. Deze uitwisseling tussen zorg en onderzoek maakt het Antoni van Leeuwenhoek tot een vooruitstrevend instituut, waar de meest recente kennis aanwezig is en de nieuwste behandelingen en therapieën worden toegepast. Het Antoni van Leeuwenhoek werkt samen met gerenommeerde onderzoekers uit de hele wereld. We zijn erg trots op de kwaliteit van ons onderzoek, dat wereldwijd wordt erkend als bijzonder hoog.

Research Raad

Om iedere patiënt een effectieve therapie te kunnen geven, is er nog veel onderzoek nodig. Elke donatie draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen donaties en kankeronderzoek. Om voor financiering door de Foundation in aanmerking te komen, dienen artsen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek onderzoeksvoorstellen in bij de directeur wetenschapsbeleid. Deze voorstellen moeten aan bepaalde criteria voldoen. De directeur wetenschapsbeleid legt de voorstellen voor aan de Research Raad, die beoordeelt of het voorstel aan de kwaliteitseisen voldoet. Na advies van de Research Raad besluit de directeur wetenschapsbeleid om het voorstel bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation aan te bieden ter financiering.

Geoormerkte giften

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation ontvangt ook zogenoemde ‘geoormerkte giften’, waarbij de gever geld ter beschikking stelt om een specifiek project of onderzoek mogelijk te maken. Ook hier beslist de directeur wetenschapsbeleid over de toekenning na indiening van het onderzoeksvoorstel door de betreffende arts of onderzoeker. Op de volgende pagina lichten we per onderzoeksthema een onderzoek uit, gesteund vanuit de ‘geoormerkte giften’ aan de Foundation.

Deel deze pagina