Terugblik op 2017


De Antoni van Leeuwenhoek Foundation kan terugkijken op een succesvol 2017. Betere behandelingen voor mensen met kanker zijn alleen mogelijk door de onderzoeken die we kunnen financieren dankzij onze donateurs, de bedrijven en partners die ons op vele manieren steunen. Maar we hadden het ook niet gekund zonder de gedreven wetenschappers die met hun teams onvermoeibaar doorzoeken naar oplossingen voor de behandeling van kanker.

Al jaren prijzen we ons gelukkig met de steun van trouwe donateurs, of dat nu privépersonen zijn, betrokken bedrijven of andere fondsenwervende partners. Veel mensen hebben zo hun eigen motivatie om een bijdrage te leveren aan kankeronderzoek. Soms leveren ze sportieve prestaties, zoals hardlopen of roeien, organiseren ze feesten of zetten ze grote acties op touw. Ook dit jaar werden we weer verrast met uiteenlopende, innovatieve ideeën. Zo leveren bijvoorbeeld onze oude computers inmiddels geld op. Hoe dat werkt, leest u op pagina 7.


De thema’s waarmee we sinds 2015 werken, bepalen grotendeels de onderzoeken die we steunen. Op die manier wordt de aandacht -en donaties - beter verdeeld en kunnen alle onderzoeksgebieden stappen maken. Zo kon oncoloog Marleen Kok ontdekken dat immuuntherapie ook voor bepaalde borstkanker een goede therapie lijkt te zijn. Op pagina 9 leest u hier meer over én over de andere onderzoeken die we financierden.

"Omdat er steeds meer aandacht is voor leven met en na kanker,
maakt de behandeling van kanker grote stappen vooruit."

Het moge duidelijk zijn dat we onderzoeken naar betere behandelingen van kanker alleen kunnen financieren dankzij de vele grote én kleine giften. De foundation ontving in 2017 in totaal € 2.726.658 (in 2016: € 2.812.260). De lage kosten voor onze fondsenwervende activiteiten stelden ons in staat een prachtig bedrag aan wetenschappelijk kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek te besteden, namelijk € 2.363.578. Meer verantwoording over onze inkomsten en uitgaven vindt u op pagina 8. Volgens de CBF-norm mag je als goededoelenorganisatie maximaal 25% van je inkomsten uit eigen fondsenwerving gebruiken om donaties te werven. Door onze lage kosten van fondsenwerving bleven we in 2017 ook ruim onder die norm, namelijk 14,1%. Simpelweg houdt dat in dat er meer geld voor onderzoek beschikbaar was.


Dit jaarverslag gaat natuurlijk over de financiële verantwoording. Maar we willen u ook informeren over de laatste ontwikkelingen en onderzoeken, gelardeerd met enkele persoonlijke verhalen. Het gaat er tenslotte om dat de Antoni van Leeuwenhoek Foundation innovatieve onderzoeken een boost geeft, in het belang van mensen met kanker.


Namens het bestuur en de medewerkers van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation dank ik u hartelijk voor uw steun, uw passie en uw wil tot samenwerking! We weten waar we het voor doen. We geven niet op voor we kanker kunnen helpen genezen én voorkomen.

René Medema,

Voorzitter raad van bestuur Antoni van Leeuwenhoek,

Voorzitter Antoni van Leeuwenhoek Foundation.