Fondsenwervende partners


Totaalopbrengst 2017:
€ 509.409


In 2017 kon de foundation wederom rekenen op de steun van meerdere zeer trouwe, professionele partners: zelfstandig fondsenwervende organisaties met een ANBI-status die (een deel van) de inkomsten uit hun activiteiten aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation schenken. Dit jaar was dat een bedrag van maar liefst € 509.409 (2016: € 445.970). Deze baten vallen niet onder de ‘eigen fondsenwerving’ en worden daarom ook niet meegenomen in de berekening van het kostenpercentage kosten-baten.

A Sister’s Hope

Al jaren prijst de Antoni van Leeuwenhoek Foundation zich gelukkig met de steun van A Sister’s Hope, een stichting die elk jaar diverse sportieve evenementen organiseert en met de opbrengst diverse borstkankeronderzoeken financiert. A Sister’s Hope (mede)financierde in 2017 maar liefst drie onderzoeken binnen het Antoni van Leeuwenhoek. De trotse ontvangers zijn de onderzoekers prof. dr. Gabe Sonke, dr. Wilbert Zwart en prof. dr. Sabine Linn. Zij doen onderzoek naar borstkanker in het Antoni van Leeuwenhoek. We bedanken de organisatoren en alle actievoerders van A Sister’s Hope hartelijk voor deze donatie.

Martje Hoekmeijer en Cathy Seabaugh van A Sister’s Hope overhandigen de cheque.

DNA-test bij borstkanker dankzij donatie

Dr. Wilbert Zwart.

Dr. Wilbert Zwart hoopt dankzij de donatie van A Sister’s Hope belangrijke stappen in zijn onderzoek te kunnen zetten: “We behandelen patiënten met hormoon-positieve borstkanker vaak met hormonale therapie om terugkeer van de ziekte te voorkomen. Helaas is dit niet voor alle patiënten succesvol en zal bij sommigen de ziekte alsnog in een later stadium terugkomen. We willen nu via een nieuwe DNA-test voorspellen welke patiënten wel baat hebben bij hormonale therapie en welke niet. Daarnaast hopen we nieuwe medicijnen te ontwikkelen die de tumorcel kunnen doden, ook wanneer deze ongevoelig blijkt te zijn voor hormonale therapie.”