Communicatie en Organisatie

Hoe communiceert de foundation met de donateurs?

Goede communicatie is voor een stichting als de Antoni van Leeuwenhoek Foundation van levensbelang. Onze donateurs voelen zich vaak erg betrokken bij het onderzoek dat gedaan wordt en hebben recht op goede informatie daarover. Dat doen we via onze nieuwsbrieven, het relatiemagazine, de website en sociale media. Wij richten ons in onze communicatie vooral op de doelgroep ‘dichtbij’, zoals patiënten en hun familie en mensen die interesse hebben in kankeronderzoek.

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief wordt twee keer per jaar per mail gestuurd, in februari en augustus, en stelt ons in staat om relatief snel te communiceren met onze achterban. Hiermee informeren we relaties over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. Ook acties die zijn georganiseerd om geld op te halen voor de foundation of donaties die we mochten ontvangen, krijgen hier een platform. In 2017 ontvingen 5647 mensen de digitale nieuwsbrief.

Sociale media

Sociale media waren ook in 2017 belangrijke kanalen om te informeren, vragen te beantwoorden en te reageren op vraagstukken. We gebruiken sociale media ook om mensen te inspireren om Vriend van de foundation te worden en bijzondere fondsenwervende acties onder de aandacht te brengen. De foundation deelt deze kanalen met het Antoni van Leeuwenhoek. Eind 2017 is het aantal volgers op Facebook 17.550 en op Twitter 5982.

Papieren nieuwsbrief

Twee keer per jaar geven we een papieren nieuwsbrief uit, die we in mei en oktober versturen. In 2017 ontvingen 8437 mensen deze nieuwsbrief. In elke editie van de nieuwsbrief plaatsen we, naast nieuwtjes en ontwikkelingen, een fondsenwervende vraag. In 2017 vroegen we om bijdragen voor de Hypoxia Station en de Spectroscoop.


Donateurs, ofwel ‘Vrienden’, ontvangen vier keer per jaar het corporate relatiemagazine Antoni. De Antoni informeert over unieke en nieuwe behandelopties, technische innovaties, onderzoeksontwikkelingen, fondsenwerving en patiëntgerichte zorg in het Antoni van Leeuwenhoek.

HOE IS DE ANTONI VAN LEEUWENHOEK FOUNDATION GEORGANISEERD?

Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een oncologisch ziekenhuis. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (statutaire naam: Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation) financiert wetenschappelijk kankeronderzoek dat plaatsvindt in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Partner van KWF Kankerbestrijding

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is een samenwerkingsverband tussen het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving. Bovendien kan de foundation gebruikmaken van alle backoffice-faciliteiten van KWF Kankerbestrijding, waardoor die faciliteiten niet hoeven te worden ingericht en onderhouden door de foundation. Dit is kostenbesparend en efficiënter. De jaarrekening van de foundation wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van de foundation komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Antoni van Leeuwenhoek.

Het bestuur bestaat uit:

 • J.W. Förch
  (Manager Werving KWF Kankerbestrijding)
 • Prof. dr. R. Medema
  (Directeur Wetenschap en Voorzitter Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek)
 • M.T. Rudolphie
  (Algemeen Directeur KWF Kankerbestrijding, 1 oktober 2017 teruggetreden uit de AVL Foundation)

Het team van de foundation bestaat uit:

 • Germaine Custers
  (Senior Relatiemanager tot 14 juni)
 • Véronique Lecluse
  (Senior Relatiemanager)
 • Sasha Kartoidjojo
  (Senior Relatiemanager)
 • Claudia Berenstein
  (Office manager)