Grote gevers


Totaalopbrengst 2017:
€ 1.199.997


De foundation vindt het belangrijk dat de besteding van het gedoneerde geld aansluit bij de persoonlijke idealen en doelstellingen van donateurs. Wij besteden daarom veel tijd aan het relatiebeheer met grote gevers. Donateurs die € 10.000 of meer geven voor kankeronderzoek, krijgen een vaste contactpersoon aangewezen binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Een deskundige en bevlogen relatiemanager die de wensen van de donateur kent en die hem of haar adviseert en persoonlijk op de hoogte houdt van alle relevante ontwikkelingen.

De grote gever ontvangt vanzelfsprekend een gedegen en transparante verslaggeving over onze werkwijze, de besteding en het resultaat van zijn of haar gift. Waar mogelijk nodigen wij de donateur uit op het instituut om hem of haar persoonlijk bij te praten over het betreffende onderzoek. Dit gebeurt vaak door de onderzoeksleider van het gekozen onderzoeksproject.

Langetermijnsteun

Grote giften worden vaak voor meerdere, opeenvolgende jaren toegezegd. Dat betekent dat we voor langere termijn verzekerd zijn van financiële steun en dat onderzoekers voor de betreffende projecten plannen kunnen maken voor een aantal jaar. Een voorbeeld daarvan is het promotieonderzoek van drs. Eline Hessen naar de behandeling van hersentumoren door het gebruik van het bestralingstoestel Gamma Knife. Dankzij de gulle gift van John de Boer kan drs. Hessen haar gewenste onderzoek uitvoeren.


Gift Uitgelicht ‘Grote Gevers’


Naam onderzoek: Monitoring MRI changes before and during Radiotherapy Treatment of Brain Tumors
Onderzoeker: Drs. Eline Hessen, promovenda in het Antoni van Leeuwenhoek
Schenker: de heer John de Boer


Ontvangen gift 2017: € 42.000
Totaalgift: € 186.000


De Gamma Knife is een bestralingstoestel dat met uiterste precisie tumoren en andere kleine hersenafwijkingen vanuit verschillende hoeken kan bestralen. Drs. Eline Hessen: “Ons onderzoek richt zich op het optimaliseren van de bestraling van uitzaaiingen in de hersenen en hersentumoren die uit het hersenweefsel zelf zijn ontstaan. Uitzaaiingen in de hersenen worden vaak behandeld middels hoge precisiebestraling, zoals met de Gamma Knife. We geven dan een hoge dosis bestraling in de tumor waarbij zo min mogelijk bestraling in het gezonde hersenweefsel komt. Het is dan belangrijk dat we precies weten waar de tumor zich bevindt. Soms wordt er één keer een hoge dosis gegeven en soms wordt de dosis in meerdere bestralingssessies gegeven.”


John de Boer verleent financiële steun aan het promotieonderzoek naar het verder verfijnen van de techniek van de Gamma Knife. Zijn partner Sjef Snepvangers stierf in 2014 aan een hersentumor; om de gedachte aan hem levend te houden liet hij een plaquette met Sjefs naam bij de Gamma Knife plaatsen. John: “Een mens is pas dood als zijn naam niet meer genoemd wordt.

John de Boer onthult de plaquette met de naam van zijn partner Sjef Snepvangers.

John de Boer en drs. Eline Hessen.

Die zin las ik ergens, een paar maanden nadat Sjef was overleden. Het maakte indruk op me. Ik ben gaan nadenken hoe ik de naam van Sjef levend kan houden. Sjef was een wetenschapper, had scheikunde gestudeerd en was gespecialiseerd in kernenergie.

Hij was een van de pioniers bij het opzetten van de kernreactor in Petten, alwaar een derde van de medische isotopen wereldwijd worden geproduceerd. Dramatisch natuurlijk dat hij dan zelf sterft aan een hersentumor, die niet meer bestraald kon worden.”

Een van de onderzoeken van drs. Hessen richt zich op veranderingen van de tumor die kunnen optreden tijdens de bestralingssessies met de Gamma Knife. Drs. Hessen licht toe: “Vooraf en halverwege de hele sessie maken we extra MRI-scans die ons niet alleen informatie verschaffen over veranderingen in grootte en plaats van de tumor, maar ook over veranderingen van de doorbloeding en de wand van de bloedvaten. Als we zien dat de tumor van plaats is veranderd of groter is geworden passen we het bestralingsplan aan.”


Het promotieonderzoek van drs. Hessen is weer een stapje dichterbij in het succesvol behandelen van hersentumoren. Grote gever John de Boer: “Ik hoop dat het promotieonderzoek een bijdrage kan leveren aan de behandeling van hersentumoren, maar ook van kanker in het algemeen. Elke kennisverbetering, elke patiënt die daarmee geholpen kan worden, zou voor mij een groots rendement zijn. En als patiënten zo nu en dan nog eens een blik werpen op de plaquette met daarop Sjefs naam, zich al dan niet afvragend wie hij was, dan is dat een mooie bonus.”