Particulieren


Totaalopbrengst 2017:
€ 356.773


Wie zijn onze donateurs?

Voor het kankeronderzoek op topniveau dat de Antoni van Leeuwenhoek Foundation uitvoert, is behalve kennis en inzet veel geld nodig. We zamelen daarom geld in om kwalitatief hoogwaardig onderzoek voort te kunnen zetten. Particuliere donateurs en bedrijven steunen ons met donaties. Ook zamelen mensen geld voor ons in door zelf acties op te zetten of deel te nemen aan evenementen.

Vrienden van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation zijn voornamelijk structurele donateurs die de stichting voor langere tijd per maand, kwartaal, half jaar of jaar steunen met regelmatige giften.
Er zijn ook donateurs die incidenteel of eenmalig geven. In 2017 ontvingen wij € 356.773 aan structurele en eenmalige donaties.

Betrokken Vrienden

Periodieke schenkers

Eenmalige donateurs