Besteding aan onderzoek

Welk onderzoek wordt gefinancierd?


In het Antoni van Leeuwenhoek vinden behandeling en onderzoek plaats onder één dak. Hierdoor vinden veelbelovende ontdekkingen in het lab snel hun weg naar de kliniek. Andersom geven vragen en belemmeringen bij de behandeling in de kliniek het onderzoek richting. Deze uitwisseling van zorg en onderzoek maakt het Antoni van Leeuwenhoek tot een vooruitstrevend instituut, waar de meest recente kennis aanwezig is en de nieuwste behandelingen en therapieën worden toegepast. Het Antoni van Leeuwenhoek werkt samen met gerenommeerde onderzoekers uit de hele wereld. We zijn erg trots op het hoge niveau van onze onderzoeken.

Om iedere patiënt een effectieve therapie te kunnen geven, is er nog veel onderzoek nodig. Elke donatie draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen donaties en kankeronderzoek. Om voor financiering door de foundation in aanmerking te komen, dienen artsen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek onderzoeksvoorstellen in bij de directeur wetenschapsbeleid. Deze voorstellen moeten aan bepaalde criteria voldoen. De directeur wetenschapsbeleid legt de voorstellen voor aan de Research Raad, die beoordeelt of het voorstel aan de kwaliteitseisen voldoet.

Na advies van de Research Raad besluit de directeur wetenschapsbeleid om het voorstel bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation aan te bieden ter financiering.

In 2017 kozen we ervoor het onderzoek van dr. Leila Akkari te steunen, naar een nieuwe behandelmethode van agressieve, kwaadaardige hersentumoren.

We ontvangen ook zogenoemde ‘geoormerkte giften’, waarbij de gever geld ter beschikking stelt om een specifiek project of onderzoek mogelijk te maken. Ook hier beslist de directeur wetenschapsbeleid over de toekenning na indiening van het onderzoeksvoorstel door de betreffende arts of onderzoeker. Hieronder lichten we een aantal van de onderzoeken toe die gesteund zijn in 2017 door ‘geoormerkte giften’ aan de foundation.

Van de inkomsten van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is in 2017 ruim € 2,3 miljoen besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.

De vijf thema’s van onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek houdt zich bezig met de grondbeginselen van de biologie en basismechanismen in cellen, en is gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van therapie.

Behandeling op maat

Bij Behandeling op maat wordt het medicijn of behandelmethode aangepast aan het onderliggende genetische defect van de individuele tumor. Nu wordt het behandelplan nog vooral bepaald door de specifieke vorm van kanker en het stadium. We weten inmiddels dat de onderliggende genetische defecten bepalen of een tumor wel of niet zal reageren. Met behandeling op maat kunnen we de kans op een effectieve behandeling verhogen.

Immuuntherapie

Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Die benadering is in de afgelopen jaren succesvol gebleken bij diverse vormen van kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote -internationale- onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie.

Beeldgestuurde therapie

Beeldgestuurde therapie wordt steeds belangrijker in de behandeling van kankerpatiënten, zowel binnen de radiotherapie, de chirurgie en de interventieradiologie. Het Antoni van Leeuwenhoek speelt nationaal en internationaal een leidende rol in de ontwikkeling en het gebruik van deze nieuwste technieken.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven krijgt meer aandacht vanwege het gelukkige feit dat steeds meer mensen kanker overleven. Het Antoni van Leeuwenhoek doet dagelijks onderzoek om de beste zorg te bieden en patiënten te begeleiden.