Welk onderzoek wordt gefinancierd?


In het Antoni van Leeuwenhoek vinden behandeling en onderzoek plaats onder één dak. Hierdoor vinden veelbelovende ontdekkingen in het lab snel hun weg naar de kliniek. Andersom geven vragen en belemmeringen bij de behandeling in de kliniek het onderzoek richting. Deze uitwisseling tussen zorg en onderzoek maakt het Antoni van Leeuwenhoek tot een vooruitstrevend instituut, waar de meest recente kennis aanwezig is en de nieuwste behandelingen en therapieën worden toegepast. Het Antoni van Leeuwenhoek werkt samen met gerenommeerde onderzoekers uit de hele wereld. We zijn erg trots op de kwaliteit van ons onderzoek, dat wereldwijd wordt erkend als bijzonder hoog.

Om iedere patiënt een effectieve therapie te kunnen geven, is er nog veel onderzoek nodig. Elke donatie draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen donaties en kankeronderzoek. Om voor financiering door de foundation in aanmerking te komen, dienen artsen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek onderzoeksvoorstellen in bij de directeur wetenschapsbeleid. Deze voorstellen moeten aan bepaalde criteria voldoen. De directeur wetenschapsbeleid legt de voorstellen voor aan de Research Raad, die beoordeelt of het voorstel aan de kwaliteitseisen voldoet.


Na advies van de Research Raad besluit de directeur wetenschapsbeleid om het voorstel bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation aan te bieden ter financiering.

In 2018 kozen we ervoor om het opzetten van een NEN Biobank en de statische support voor preklinisch onderzoek te steunen.

We ontvangen ook zogenoemde ‘geoormerkte giften’, waarbij de gever geld ter beschikking stelt om een specifiek project of onderzoek mogelijk te maken. Ook hier beslist de directeur wetenschapsbeleid over de toekenning na indiening van het onderzoeksvoorstel door de betreffende arts of onderzoeker. Hieronder lichten we een aantal van de onderzoeken toe die gesteund zijn in 2018 door ‘geoormerkte giften’ aan de foundation.

Van de inkomsten van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is in 2018 € 3.067.314 besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.

De vijf thema’s van onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Kanker kan pas worden genezen als we precies weten wat het is en hoe het zich gedraagt. Daarvoor is fundamenteel onderzoek noodzakelijk. Het houdt zich bezig met de grondbeginselen van de biologie en basismechanismen in cellen, en is gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van therapie. Een beter medicijn komt er namelijk alleen als we meer weten.

Behandeling op maat

Door in het DNA naar de oorzaak van ‘ontspoorde’ celgroei te kijken wordt maatwerk in de behandeling van kanker mogelijk. Dan wordt het medicijn of de behandelmethode aangepast aan het onderliggende genetische defect van de individuele tumor. Nu wordt het behandelplan nog vooral bepaald door de specifieke vorm van kanker en het stadium. We weten inmiddels dat de onderliggende genetische defecten bepalen of een tumor wel of niet zal reageren. Met Behandeling op maat kunnen we de kans op een effectieve behandeling verhogen. We zijn er zeker van dat deze ontwikkeling voor duizenden patiënten van levensbelang kan zijn.

Immuuntherapie

Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Onderzoekers van, onder meer, het Antoni van Leeuwenhoek toonden aan dat het afweersysteem kankercellen kan herkennen, maar tegelijkertijd verzwakt wordt door de tumor. Immuuntherapie richt zich op het versterken van het eigen afweersysteem met spectaculaire resultaten. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote -internationale- onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie.

Beeldgestuurde therapie

Iedere patiënt verdient de juiste zorg op maat. Het Antoni van Leeuwenhoek investeert veel tijd en geld om nieuwe technieken voor de behandeling van kanker te ontwikkelen en toe te passen. Beeldgestuurde therapie wordt steeds belangrijker in de behandeling van kankerpatiënten, zowel binnen de radiotherapie, de chirurgie en de interventieradiologie. Deze therapie helpt om een behandeling uiterst precies uit te voeren en eventueel aan te passen aan de patiënt.

Kwaliteit van Leven

Ongeveer een derde van de kankerpatiënten houdt na een succesvolle behandeling klachten, of krijgt ze op een later moment alsnog. Prof. dr. Lonneke van de Poll, trekker van het onderzoeksthema ‘Kwaliteit van Leven’ doet hier onderzoek naar. ‘Meer mensen overleven kanker. Dit vraagt aandacht voor de problemen die zij ervaren op de langere termijn. Daarom is het belangrijk dat we de wetenschappelijke onderbouwing verbeteren van het effect van interventies, de follow-up en nazorg.’