Bedrijven


Totaalopbrengst 2018: € 491.352


In 2015 stelde de Antoni van Leeuwenhoek Foundation een strategie op voor partnerships met bedrijven. Samen met bedrijfspartners formuleren wij een meerjarenplan voor maatschappelijk betrokken ondernemen dat aansluit op onze gezamenlijke doelstellingen en waarden. Deze samenwerking levert een bijdrage aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek, en helpt daarmee de onderzoeksresultaten sneller beschikbaar te maken voor patiënten.

Bouwmaatschappij Verwelius
Een van de bedrijfspartners waar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation al jarenlang goed mee samenwerkt is Bouwmaatschappij Verwelius. Sinds 2015 steunt Verwelius verschillende onderzoeken op de afdeling hoofd-halsoncologie- en chirurgie onder leiding van prof. dr. Michiel van den Brekel. Ook in 2018 kon de AVL Foundation rekenen op steun van Verwelius. Het nieuws in de zomer van 2018 dat eigenaar Bert Verwelius was verongelukt viel ons dan ook erg zwaar. De AVL Foundation is hem ontzettend dankbaar voor alle steun die hij het Antoni van Leeuwenhoek heeft gegeven, zoals het mede mogelijk maken van het 3D-lab dat in 2017 op de afdeling hoofd-halsoncologie- en chirurgie werd geopend. Dankzij deze gift ook wel het ‘Verwelius 3D-lab’ genoemd. Ook bedanken we de familie Verwelius voor het voortzetten van de goede samenwerking.


Verwelius 3D-lab
Het Verwelius 3D-lab beschikt over twee grafische computers met 3D-software en een 3D-printer. Dankzij deze techniek kan er, voorafgaand aan complexe operaties in de kaken en bijholtes, een reconstructie van de onderkaak, bovenkaak en bijholtes in 3D worden voorbereid.

Verkorte operatieduur onderkaak

Tijdens de operatie van het verwijderen van een tumor in de onderkaak wordt er, meestal van het kuitbeen van de patiënt, een reconstructie gemaakt die de aangepaste kaak vervangt. Een metalen plaat zorgt er vervolgens voor dat de resterende kaak aan het vervangende kaakbot wordt bevestigd. Waar voorheen de arts tijdens de operatie moest buigen en schaven aan deze plaat om hem op maat te krijgen, zorgt de speciale software van het 3D-lab ervoor dat dit van te voren wordt voorbereid. Op deze manier past de plaat meteen prefect en kan de operatie met twee uur worde
n verkort.


Comfortabele prothese
Ook onderzoekt het Verwelius 3D-lab of een zogenoemde ‘klosprothese’, die een opening in het gehemelte of bovenkaak opvult, vooraf in 3D kan worden geprint. Op dit moment wordt dit gat door de oncologische tandarts gevuld met een relatief zwaar materiaal en weet hij van te voren niet wat de omvang van het gat is. Door de operatie eerst virtueel in 3D in te plannen en met 3D techniek uit te voeren is de vorm van de holte bekend en kan er geprint worden met lichtere materialen. Dit scheelt operatietijd en geeft de patiënt een comfortabele prothese. Voorlopig richt het Verwelius 3D-lab zich op deze twee toepassingen en is het de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om het aantal toepassingen in de toekomst uit te breiden.